โรงเรียนบ้านก๊อน้อย จ.พะเยา ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554


บริษัท อาร์ซีคอมโปเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านก๊อน้อย ตำบลบ้านทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เพื่อช่วยเหลือสังคมในสิ่งที่บริษัทฯร่วมทำได้